Buhalterinė apskata

Buhalterinės apskaitos paslaugos Lietuvoje

Apskaitos, konsultacijų ir mokymų centro specialistai teikia buhalterinės apskaitos paslaugas visoje Lietuvos Respublikoje, nepriklausomai nuo užsakovo registracijos ir veiklos vykdymo adreso. Gauti pagalbą iš patyrusių specialistų siūloma privatiems verslininkams, besiverčiantiems individuaią veiklą, juridiniams asmenims, įregistravusiems ribotos arba neribotos civilinės atsakomybės teisinę formą, viešosioms įstaigoms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms. Kvalifikuoti specialistai sėkmingai bendradarbiauja su visų veiklos sryčių atstovais, prisiimant visišką atsakomybę už apskaitos tvarkymą.

Teisinis apskaitos reguliavimas Lietuvoje

Verslo operacijų ir veiklos rezultatų atspindėjimo apskaitoje taisykles nustato Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti teisės aktai. Apskaitos, konsultacijų ir mokymų centro specialistai, tvarkydami užsakovų apskaitą, vadovaujasi šiuo teisiniu pagrindu:
 • Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymas
 • Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas
 • Verslo apskaitos standartai
 • Tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai
 • Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymas
 • Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas
 • Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas
 • Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymas
 • Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymas
 • Lietuvos Respublikos darbo kodeksas
 • Kiti teisės aktai, reglamentuojantys finansinę-ūkinę veiklą

Ką apima buhalterinės apskaitos paslaugos?

Verslo subjektai jau iš seniau turi galimybę perleisti tam tikras funkcijas tos srities specialistui. Juridiniu požiūriu, buhalterinė apskaita yra paslauga. Susitarimas iforminamas abiejų šalių rašytinio dokumento forma - sutartimi. Butina sandorio sąlyga yra išsamus paslaugos aprašymas. Siekiant išvengti problemų, susijusių su mokesčių institucijomis, sutarties objektas yra įvardintas kiek įmanoma tiksliau. Tradiciškai, apskaitos paslaugos Lietuvos Respublikoje apima šias funkcijas:
 • kliento konsultavimas;
 • vidinių taisyklių paruošymas (apskaitos politikos, sąskaitų plano ir tt);
 • pirminių apskaitos dokumentų vedimas apskaitoje;
 • registrų tvarkymas;
 • buhalterinių pravedimų sudarymas;
 • apskaitos metodo ir sistemos parinkimas;
 • Mokesčių deklaravimas ir statistinės ataskaitos, finansinių ataskaitų sudarymas ir pateikimas valstybės institucijoms;
 • Išlaidų optimizavimas (apskaitos bendrovės paslaugų kaina yra žymiai mažesnė už samdomo darbuotojo paslaugas);
 • Dokumentų ir ataskaitų pateikimas nebiudžetinėms organizacijoms (bankams, lizingo bendrovėms, įmonių akcininkams ir kt.);
 • Išmokų apskaičiavimas pagal darbo sutartis, atsižvelgiant į socialinio draudimo įmokas, mokesčius, mokesčių lengvatas ir išimtys;
 • Dividendų ir kitų pervedimų įmonės savininkams įforminimas ir kt.
Klasikinės buhalterinės apskaitos paslaugos apima visas buhalterijos aprašymo ir apskaitos vykdymo funkcijas. Tačiau Apskaitos, konsultacijų ir mokymų centras nenustato standartinių rėmų. Klientas pats pasirenka ir nustato funkcijų, perduodamų centro spcialistams, sąrašą. Centro buhalterinės paslaugos gali būti derinamos su užsakovo darbuotojų funkcijų vykdymu. Galutinį sprendimą priima klientas.

Kas teikia buhalterio paslaugas?

Bendradarbiavimas su Apskaitos, konsultacijų ir mokymų centru yra sudaromas abipusės atsakomybės ir finansinio nepriklausomumo principu. Klientas moka sutartyje sutartą mokestį už paslaugas. Darbo erdvės aprūpinimas, draudimo ir socialinės apsaugos išlaidos, transporto išlaidos - visa tai tenka centrui. Mes teikiame savo apskaitos paslaugas nuotoliniu būdu, todėl klientui nereikia rupintis papildomą darbo vietą.

Kvalifikaciniai reikalavimai

Profesionalios buhalterinės apskaitos paslaugos Apskaitos, konsultacijų ir mokymų centre organizuojamos dalyvaujant aukštos kvalifikacijos specialistams. Klientus aptarnauti centras renka darbuotojus, kurie atitinka šiuos kriterijus:
 • Aukštasis išsilavinimas;
 • Ilgametė patirtis konkrečioje srytije;
 • Sėkmingi mokymų persikvalifikuojant, vidaus sertifikavimo ir žinių patikrinimo rezultatai (mokymo išlaidos nėra traukiamos į apskaitos paslaugų kainą);
 • Nepriekaištingą darbo reputaciją;
 • Klientų rekomendacijos.
Pasirašant buhalterinės apskaitos paslaugų teikimo sutartį, klientas susžindinamas su atsakingu specialistu ir nustatytoma bandradarbiavimo tvarką. Šioje metuvietoje įpatingą dėmesį skyriama konfidencialumui.

Į buhalterinės apskaitos paslaugas įeina:

Pilnas arba dalinis buhalterinės apskaitos tvarkymas; Personalo, finansų ir ūkinės apskaitos tvarkymas; Ataskaitų rengimas, įskaitant ir tas bendroves, kurių veikla laikinai sustabdyta; Apskaitos paslaugų teikimas patikrinimų metu; konsultacijos mokesčių ir apskaitos klausimais; auditas ir kt. Apskaitos, konsultacijų ir mokymų centro specialistai gali sutvarkyti apleistą buhalterią, pašalinti sistemos klaidas ir organizuoti turto judėjimo vidinę kontrolę. Apskaitos paslaugos Lietuvoje gali būti teikiamos nuotoliniu būdu. Modernus požiūris žymiai padidina privatumo lygį. Prieiga prie informacijos turi tik atsakingas darbuotojas, kurio kandidatūrą patvirtinama klientui pasirašant sutartį.

Visapusiška kokybės kontrolė!

Apskaitos, konsultacijų ir mokymų centras rūpinasi savo verslo reputacija. Buhalterinės apskaitos paslaugų teikimas atliekamas griežtai laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų. Kartą per metus vadovybė atlieka pilną darbo su klientais sistemos auditą. Kiekvienas specialistas yra atestuojamas, o bendradarbiavimo tvarka įgauna kritinį vertinimą. Reguliariai peržiūrima ir buhalterinės apskaitos paslaugų kaina. Centras žygiuoja koja kojon su laiku! Visi lojalūs partneriai gali gauti fiksuotas nuolaidas.